Menu
zielone LNG

Terminal LNG FSRU Niepodległość – zbliża się koniec dzierżawy

Litwa w coraz większym stopniu opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne na dostawach skroplonego gazu ziemnego. Dzięki infrastrukturze przeładunkowej w Kłajpedzie wolumen sprzedaży LNG na Litwie przekroczył wolumen dostaw gazu transportowanego gazociągami – powiedział dla portalu „Biznes Alert” Mindaugas Navikas, szef działu sprzedaży Kłajpedos Nafta będącego operatorem pływającego terminalu FSRU Niepodległość, który Litwa dzierżawi od Norwegów.

Jak zaznaczył w wywiadzie Navikas: W niektórych okresach w latach 2020-21, nawet 68 procent i więcej gazu ziemnego docierającego do naszego systemu pochodziło z terminalu. W pierwszym kwartale 2021 roku zapewnił on 3,9 TWh gazu, czyli 44 procent dostaw na Litwę, do krajów bałtyckich i Finlandii. To znacząca ilość pokazująca, że nasz terminal pracuje na korzyść całego regionu i może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do cen globalnego rynku LNG.

Szef działu sprzedaży Kłajpedos Nafta dodał, że jesienią 2020 roku litewski eksport gazu do sąsiednich krajów uległ podwojeniu. Umożliwiła to dobrze rozwinięta infrastruktura gazowa oraz uruchomienie połączenia gazowego Estonia-Finlandia – Balticconnector. Największy wzrost zanotowano w eksporcie do pozostałych krajów bałtyckich i właśnie do Finlandii.

Terminal LNG w Kłajpedzie – dodał Navikas – należy do najbardziej wydajnych w Europie. Coraz częściej korzystają z niego dystrybutorzy gazu z Łotwy i Estonii. Wielkość przeładunku w tym roku osiągnie maksymalną wydajność terminalu i będzie najwyższa w jego historii.

Niewątpliwie na korzyść FSRU Niepodległość działa stale rosnąca sprzedać LNG na całym świecie. Ma on zastosowanie w wielu nowych obszarach gospodarki takich jak transport czy żegluga. Rośnie też zapotrzebowanie na LNG w przemyśle – zauważył Navikas.

Z cytowanych dla portalu „Biznes Alert” danych McKinsey & Company wynika, że rynek gazu ciągle się zwiększa. Do 2035 roku ma on rosnąć o 0,9 procenta rocznie. LNG może też odegrać istotną rolę w dochodzeniu do neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Zdaniem Komisji Europejskiej jest to najbardziej opłacalne z paliw wykorzystywanych podczas transformacji energetycznej.

FSRU Niepodległość skorzysta ze wzrostu zapotrzebowania na LNG

Branża LNG jest bardzo obiecująca. Stacja przeładunkowa LNG, która rozpoczęła pracę w Kłajpedzie w 2017 roku umożliwiła rozwój rynku LNG małej skali, czyli bunkierki statków z pomocą tego paliwa, transportu go z użyciem cystern w regiony odległe od sieci przesyłowej gazu – powiedział dla portalu szef działu sprzedaży Kłajpedos Nafta.

Zaznaczył jednak, że potencjał wykorzystania skroplonego gazu ziemnego w krajach bałtyckich jest jeszcze mały. Jedyny punkt tankowania LNG powstał w Estonii. Litwa zamierza jednak upowszechnić LNG jako paliwo w ciężkim transporcie drogowym. Dzięki wsparciu rządu mają powstać tam 4 punkty tankowania w ciągu trzech lat.

Litewski gość portalu mówił również o gazociągu Polska-Litwa. Rosnące zużycia gazu w Polsce spowoduje również większe zainteresowanie instalacją w Kłajpedzie. Nowy rurociąg umożliwi większą dywersyfikację dostaw. Większe zapotrzebowanie na gaz będzie też skutkiem polityki odchodzenia od węgla kamiennego. Udział węgla w polskiej produkcji energii ma spaść z 80 procent do 27 – 56 do 2030 roku. Ponieważ wiele miejscowości oddalonych jest ciągle od infrastruktury gazowniczej, realizacja tego planu będzie oznaczać większe wykorzystanie LNG.

W 2018 roku litewski Sejm zatwierdził Narodową Strategię Niezależności Energetycznej a także ustawę o terminalu LNG. Oba dokumenty regulują działanie instalacji w Kłajpedzie do 2044 roku. Litwini muszą być gotowi do przejęcia terminalu, gdy skończy się dzierżawa od norweskiej firmy Hoegh LNG w 2024 roku.

Jak podaje „Biznes Alert”, Floating Storage and Regasification Unit – (FSRU) jest dzierżawiony przez Litwinów od 2014 roku. Za 3 lata kończy się kontrakt i wtedy zapadnie decyzja o jego przyszłości. W 2020 roku portal informował, że zakupem zainteresowany jest polski rząd. FSRU miałby zostać zacumowany w Zatoce Gdańskiej a zarządzać nim miałby Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Jak podano na stronie Gaz-System: Celem programu FSRU jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską dodatkowego wolumenu skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego.

Wojciech Ostrowski

Źródło: „Biznes Alert”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved TankujLNG.pl 2021