Menu
LNG z Alaski

LNG z Alaski może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Azji

Jak podaje Reuters, przedstawiciele spółki Alaska Gasline Development Corp (AGDC) oświadczyli, że ich plany eksportu skroplonego gazu ziemnego w ramach realizowanego właśnie programu LNG Alaska mogą spowodować znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Azji. LNG z Alaski stanowił będzie paliwo alternatywne dla węgla używanego obecnie w azjatyckich elektrowniach.

Należąca do władz stanowych Alaski spółka AGDC zajmuje się rozwojem technologii skraplania gazu ziemnego, a jednocześnie buduje rurociągi do przesyłania paliwa. Niedawno opublikowała ona wyniki badań na temat wpływu zwiększenia udziału skroplonego gazu ziemnego w miksie energetycznym na środowisko naturalne. Wynika z nich, że emisja gazów cieplarnianych związana z użyciem LNG jest o 50 procent mniejsza niż przy spalaniu chińskiego węgla. Obliczono, że eksport planowany w ramach programu LNG Alaska zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 77 milionów ton rocznie.

Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów z SLR Consulting oraz Ashworth Leininger Group. Dodatkowo stwierdzono, że LNG z Alaski charakteryzuje się mniejszą emisyjnością, niż gaz pochodzący ze złóż zlokalizowanych wokół Zatoki Meksykańskiej a także z Australii.

Alaska Gasline Development Corp realizuje obecnie wart 38,7 miliarda USD projekt gazowy LNG Alaska, w skład którego wchodzą: instalacja do skraplania gazu ziemnego na Półwyspie Kenai w południowej części stanu, instalacja oczyszczająca na północy Alaski oraz gazociąg o długości 1299 km do transportu paliwa z północny.

Plan produkcji LNG z Alaski jest jednym z kilku amerykańskich projektów nastawionych na eksport paliwa. By mógł zostać zrealizowany, konieczne będzie pozyskanie klientów gotowych do podpisania wieloletnich kontraktów, które umożliwią finansowanie wielomiliardowych inwestycji – podaje Reuters.

Alaska Gasline Development Corp chce również pozyskać partnerów chętnych do realizacji ambitnego przedsięwzięcia. Jak dotąd udało się znaleźć partnerów do budowy instalacji oczyszczającej oraz gazociągu. Inwestor poszukuje wciąż partnera do budowy instalacji skraplającej. By ułatwić inwestycję, Kongres Stanów Zjednoczonych udzieli spółce gwarancji kredytowych na kwotę 26 miliardów USD.

LNG z Alaski – komentarz

Zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny w Azji doprowadziło w tym roku do znacznego wzrostu cen paliwa na światowych rynkach. Inwestycje na Alasce może złagodzić nieco skutki wzrostu zużycia.

Jednocześnie gaz ziemny traktowany jest jako paliwo przejściowe w realizacji planów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ekolodzy krytykują jednak pomysł zwiększenia udziału LNG w gospodarce. Ich zdaniem gaz ziemny jako paliwo kopalne nie spełnia oczekiwań dotyczących ochrony środowiska.

Trzeba tu jednak podkreślić, że trudno znaleźć obecnie rozwiązanie alternatywne. Na przykład utlenianie wodoru charakteryzuje się zerową emisją dwutlenku węgla. Jednak technologia wytwarzania wodoru wymaga rozwinięcia metod przyjaznych środowisku. Do jego wytworzenia trzeba bowiem użyć więcej energii, niż uzyskuje się jej z samego gazu. Wymagania ekologów spełnia jedynie tzw. zielony wodór, który wytwarza się dzięki energii powstałej ze źródeł odnawialnych.

Wydaje się więc zasadne stwierdzenie, że LNG powinien zastąpić inne paliwa ze względu na niższą emisyjność gazów cieplarnianych do czasu stworzenia bardziej przyjaznego dla środowiska rozwiązania.

LNG może być również zamiennikiem dla oleju napędowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że duża część energii elektrycznej wytwarzana jest na świecie przy użyciu paliw kopalnych, również samochody elektryczne nie stanowią alternatywy spełniającej wszystkie wymagania ekologów. LNG natomiast użyty jako paliwo samochodowe powoduje znaczne zmniejszenie emisji w porównaniu z olejem napędowym.

Większe wykorzystanie LNG z Alaski może spowodować spadek cen gazu na światowych rynkach. Obecnie również Europa zmaga się z największym od dziesięcioleci kryzysem gazowym spowodowanym zmniejszeniem dostaw z Rosji.

Wojciech Ostrowski

Źródło: Reuters

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved TankujLNG.pl 2023