Menu
Terminal LNG w Świnoujściu

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu to polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego. Został otwarty w 2015 roku, a pierwszy gazowiec wypłynął dokładnie 11 grudnia 2015 roku. Zarządzaniem zajmuje się spółka Polskie LNG.

Terminal LNG w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Polska potrzebuje różnych źródeł skroplonego gazu ziemnego. Terminal LNG pozwala na jego odbiór drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. Celem polskiego rządu było uniezależnienie się od dostaw z Rosji. Z tego powodu w 2006 roku rząd Kazimierza Marcinkiewicza podjął decyzję o jego budowie. Rada Ministrów również uznała, że taka inwestycja będzie w przyszłości pełniła dla Polski strategiczną funkcję.

Szybko okazało się, że założenia pokryły się z rzeczywistością. Terminal LNG zmienił sytuację związaną z krajowym rynkiem gazu ziemnego. Dzięki lepszej dywersyfikacji udało się nam zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego. Rynek LNG skorzystał na tym, że od paru lat branża morska szukała paliw alternatywnych. Polska była gotowa na taki rozwój sytuacji, co pozwoliło nam zyskać silną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gazoport w Świnoujściu stał się regionalnym liderem, ponieważ dysponuje możliwością dalszej redystrybucji gazu do mniejszych terminali, czy też przeładowania na mniejsze statki lub zastosowanie transportu drogowego.

Terminal LNG i program jego rozbudowy

Ponieważ Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu pełni ważną rolę w polskiej gospodarce, powstał plan jego rozbudowy, aby nasz kraj mógł czerpać z niego jeszcze większe korzyści. W ramach planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM zostanie zmieniony kierunek zasilania z relacji wschód-zachód na kierunek północny.

W ramach pierwszego etapu dojdzie do dobudowy pomp kriogenicznych. Ponadto do pięciu istniejących regazyfikatorów dobudowane zostaną dwa kolejne. Ten etap prac powinien zostać planowo zakończony do 2023 roku. Dzięki temu od 2024 Terminal LNG będzie miał możliwość świadczenia usług regazyfikacji, składowania i reeksportu LNG.

Drugi etap polegać ma na budowie trzeciego zbiornika oraz drugiego nabrzeża ze stanowiskiem statkowym do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG. Cały projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2038.

Polska stawia na dalsze inwestycje związane ze skroplonym gazem ziemnym, ponieważ rynkowe przesłanki wskazują na jego dalsze zapotrzebowanie.

– Zapotrzebowanie na gaz w części zachodniej Europy może być pokrywane z terminali regazyfikacyjnych, w ogóle bez importu z kierunku wschodniego i południowego. W części wschodniej Europy jest nasz terminal, litewski oraz grecki. Tutaj tylko niewielki procent zapotrzebowania można pokryć z tych terminali regazyfikacyjnych. W tej części Europy zapotrzebowanie na gaz i usługi terminalowe będzie kształtowało się na dosyć wysokim poziomie. Oczywiście nowa infrastruktura będzie stanowiła zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń, takich jak np. przerwy w dostawach gazociągami – wyjaśnił Tadeusz Tański, kierownik biura strategii i analiz.

Terminal LNG spełnił pokładane w nim nadzieje

Ponieważ na skroplony gaz ziemny w dalszym ciągu utrzymuje się duży popyt, warto docenić Polskę jako kraj, który w odpowiednim momencie podjął decyzję o rozwoju tego sektora energetycznego.

Warto również zwrócić uwagę na dane z 2020 roku. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) załadowało w terminalu w Świnoujściu 3 385 ładunków LNG o łącznym wolumenie ponad 59,5 tys. ton w 2020 r., czyli o 50% więcej niż w 2019 r. To pokazuje na jak wielki popyt musimy znaleźć odpowiedź.

Dynamiczny rozwój rynku LNG małej skali to jeden z istotnych elementów niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, w której gaz ziemny odgrywa ważną rolę paliwa przejściowego. PGNiG skutecznie wspiera ten proces oferując pewne dostawy paliwa najwyższej jakości. Dzięki elastycznej, dostosowanej do potrzeb odbiorców ofercie handlowej zdobywamy kolejnych klientów zainteresowanych dostawami skroplonego gazu ziemnego i stale zwiększamy wolumen jego sprzedaży. Liczymy, że 2021 rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy – powiedział prezes Paweł Majewski

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu okazał się więc sukcesem na wielką skalę. Z tego powodu cieszą informacje o kolejnych inwestycjach oraz dalszej jego rozbudowie.

Andrzej Dworzański

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved TankujLNG.pl 2022