Menu

Magazynowanie i transport LNG

LNG (ang. liquefied natural gas) lub inaczej skroplony gaz ziemny w ciśnieniu atmosferycznym występuje temperaturach poniżej -162 stopni Celsjusza, czyli temperaturze wrzenia metanu, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego. LNG jest bezbarwną i bezwonną cieczą. Ponieważ do jego utrzymania w ciekłej postaci niezbędna jest niska temperatura, jego transport i przechowywanie wymaga spełnienia określonych warunków.

Metan jest znacznie łatwiejszy w transporcie niż wodór. Temperatura wrzenia tego ostatniego wynosi -253 stopnie Celsjusza. Ponadto metan nie wydostaje się tak łatwo jak wodór z instalacji, ponieważ jego cząsteczki są znacznie większe.

Temperatura wrzenia metanu jest zbliżona do temperatury wrzenia tlenu (-163 stopni Celsjusza). Jednak zdecydowanie łatwiej jest skroplić LPG (liquefied petroleum gas) składający się głównie z propanu i butanu. Jego temperatura wrzenia wynosi -42 stopnie Celsjusza. Za to skroplony LPG zmniejsza swoją objętość w znacznie mniejszym stopniu niż LNG – LPG 260 razy, zaś LNG ponad 600 razy.

LNG składa się w większości z metanu CH4, niewielkiej ilości etanu C2H6 oraz śladowych ilości cięższych węglowodorów. Może zawierać również niewielkie ilości azotu.

Niska temperatura wrzenia gazu ziemnego wymaga stosowania w transporcie i magazynowaniu LNG specjalnych pojemników kriogenicznych. Niekiedy przechowuje się go w nieco podniesionym ciśnieniu. Zaletą skraplania jest natomiast znaczne zmniejszenie objętości. Z jednego metra sześciennego LNG otrzymuje się 600 metrów sześciennych gazu używanego w sieciach dystrybucyjnych.

Skroplony gaz można łatwo przewozić drogą morską z oddalonych od docelowych odbiorców miejsc wydobycia, łatwo też dostarczać go do odbiorców docelowych mających siedziby daleko od infrastruktury gazowniczej.

Wymogi techniczne instalacji do transportu i magazynowania LNG

Ze względu na niską temperaturę wrzenia gazu ziemnego instalacje służące do transportu i magazynowania LNG muszą spełniać wymogi urządzeń kriogenicznych. Podobne wymagania muszą również spełniać instalacje do przechowywania i transportu ciekłego tlenu, wodoru, czy azotu.

Przed skropleniem gaz ziemny musi zostać oczyszczony. Należy z niego usunąć substancje, które mogłyby uszkodzić urządzenia przesyłowe. Chodzi o wodę, dwutlenek węgla, związki siarki i inne zawiesiny. Dlatego LNG jest mniej szkodliwy dla środowiska niż zwykły gaz ziemny. Istnieją różne metody skraplania gazu, wśród nich można wyróżnić metodę kaskadową i metodę cyklu sprężania.

By utrzymać odpowiednią temperaturę podczas magazynowania LNG, stosuje się kriogeniczne zbiorniki, wśród nich wyróżniamy: zbiorniki metalowe z podwójnymi ścianami, zbiorniki betonowe z podwójnymi ścianami (w przypadku magazynowania dużych ilości LNG), zbiorniki z płaszczem próżniowym lub zbiorniki z płaszczem z płukaniem gazem obojętnym.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie elementy instalacji służących do magazynowania i transportu LNG muszą być poddawane okresowym kontrolom. Odpowiednie przepisy i normy regulują częstotliwość takich kontroli.

Transport drogą morską odbywa się przy pomocy specjalnych jednostek zwanych metanowcami. Statki tego typu pojawiły się w połowie ubiegłego wieku. Natomiast do transportu lądowego służą specjalne cysterny kriogeniczne montowane na wagonach kolejowych lub samochodach.

Aby LNG nadawał się do użytku, musi nastąpić jego przemiana ze stanu ciekłego na gazowy (jako ciecz gaz ziemny jest niepalny). W tym celu musi zostać ogrzany. Może to nastąpić przy pomocy ogrzewaczy zasilanych nośników ciepła bądź ciepłem pochodzącym z otoczenia. Temperatura gazu osiąga wówczas temperaturę otoczenia, bądź wyższą. Jednocześnie następuje sześćset krotne zwiększenie objętości paliwa.

Regazyfikacji można dokonać w miejscu przeładunku LNG a następnie rozsyłać gaz poprzez istniejącą instalację. Można również przeprowadzać ją w miejscu docelowym oddalonym od instalacji a nawet w pojazdach napędzanych gazem. Dzięki temu użycie LNG umożliwia korzystanie z gazu ziemnego w miejscach oddalonych od infrastruktury przesyłowej a także transporcie kolejowym, morskim i drogowym.

Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved TankujLNG.pl 2022